- Freiburg, Spring '14

- European Union, Spring '14

- Freiburg, Fall '13

- European Union, Summer 2013

- Freiburg, Spring 2013