- Beijing, Spring 2013

   - Granada, Spring 2013

   - Rome, Spring 2013

   - Paris BIA, Spring 2012

   - Dublin, Spring 2012

   - Christchurch, Spring 2012

   - Rabat, Fall 2011

   - Dublin, Fall 2011

   - Vienna, Fall 2010 - European Society and Culture

   - Rabat, Fall 2010

   - Paris BIA, Fall 2010

   - Paris French Studies, Fall 2010

   - Christchurch, Fall 2010

   - Vienna - Music, Spring 2010

   - Rabat, Spring 2010

   - Quito, Spring 2010

   - Madrid, Spring 2010

   - London Direct Enrollment, Spring 2010

   - European Union, Spring 2010

   - Dublin, Spring 2010

   - Berlin, Spring 2010

   - Barcelona, Spring 2010

   - Shanghai, Fall 2009